Baalestudio

Pis mostra fins a 100m²

Panotour  360º

Tour virtual XYZ


Pis mostra fins a 100m² 1 planta

Aixecament arquitectònic fins a 100 m² 100€
Moblament  segons model 250€
Renderitzat 360º 8K 8 unitats 800€
  Total sns I.V.A 1150€
Aixecament arquitectònic fins a 100 m² 100€
Moblament  segons model 250€
Texturitzat per a configuració 2 estils 120€
Processat   

300€

  Total sns I.V.A

770€


Casa 4 vents fins a 300m² 3 plantes

Aixecament arquitectònic fins a 300 m² 300€
Moblament  segons model 450€
Jardinament exterior   450€
Renderitzat 360º 8K 14  unitats 1400€
  Total sns I.V.A 2600€
Aixecament arquitectònic fins a 300 m² 300€
Moblament  segons model 450€
Texturitzat per a configuració 2 estils 150€
Jardinament exterior   450€
Processat   500€
  Total sns I.V.A 1850€

Pis mostra fins a 100 m² amb configurador

Pis mostra fins a 100m² 1 planta

Aixecament arquitectònic fins a 100 m² 100€
Moblament  segons model 250€
Renderitzat 360º 8K 240 unitats 12000€
  Total sns I.V.A 12350€
Aixecament arquitectònic fins a 100 m² 100€
Moblament  segons model 250€
Texturitzat per a configuració 2 estils 120€
Processat   

500€

  Total sns I.V.A

970€


Mostres antigues axonomètriques.

a partir de 500€

Home staging 360º

El "home staging" o posada en escena té com a objectiu despuntar el potencial de qualsevol projecte de decoració, restauració o fins i tot en la venda d'un domicili deteriorat.

estàtic: 120€ escena amb sessió previa de fotografies. 100€ +( 5 x 120€): 700€


360º : 300€ per escena fins a 6K , cal fotografiar la residencia existent en 360º previament: 100€ + (5 x 300€): 1600€

https://everpano.com/viewer/?tour=qua3f4&panorama=18

Abans i despres

Contacto

Carretera Sentmenat

08211 Castellar del Vallès

Tlf: 633443072
hola@infograpic.es
infograpic3d@gmail.com

Servicios

Tours virtuales 3D
Panotours 360º

Infografías
Renderizados